تبلیغات
مدیرستان - عوامل شکست نوآوری
مدیرستان
مدیرستان ، پنجره ای رو به مدیریت کارامد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگ تخصصی در موضوع مدیریت و رهبری
تاریخ افتتاح : اول آبان 1390

مدیر وبلاگ :دکتر امیر هوشنگ آذردشتی

عوامل شکست نوآوری :


 
با وجود اینکه قادر به محاسبه دقیق درصد شكست نوآوریهای سازمانی نیستیم، ولی توافق عمومی براین است كه می توانیم چنین فرضی را بپذیریم. نتایج سالها تحقیق و مشاهده محققان و کارشناسان مدیریت در سازمانهای مختلف،دلایل مشابهی برای به نتیجه نرسیدن نوآوریها به دست داده است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:


1- فقدان فرهنگی كه از نوآوری حمایت كند:
 فرهنگ به عنوان بستر نوآوری، ایفای نقش می كند. در صورتی كه فرهنگ حاكم، برای ایده ها و ایده پردازیها ارزش قائل نبوده و به آن ارج ننهد، هر نوآوری قبل از بروز در نقطه خفه می شود. در چنین حالتی، فرهنگ به مثابه سیستم ایمنیبدن عمل می كند و وظیفه اش از بین بردن هر تازه وارد است، قبل از آنكه به بدن آسیب برساند.باید توجه داشت که  فرهنگ می تواند تغییر یابد اما این تغییر دفعی و ناگهانی نیست بلکه در یك فرایند كند و طولانی رخ می دهد.

2- فقدان تعهدسازمانی از سوی مدیران :
احساس مالکیت نکردن و از خود ندانستن سازمان توسط مدیران ، یکی از بزرگترین موانع نوآوری است . هنگامی كه یك
ایـده بزرگ شكل می گیرد، ایده پرداز در صورت دارابودن امكانات، آن را به مرحله اجرا در می آورد.  در چنین حالتی مدیر واحد سازمانی، خود صاحب آن ایده بوده و وقت، منابع كمیاب و بودجه را جهت اجرایی ساختن ایده جدید به كار می  گیرد.اما اگر چنین مدیری تعهدكافی برای اجرایی ساختن ایده خویش نداشته باشد، معمولاً ایده ای به بار نخواهد نشست.

3- فقدان یك فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوری:
 هنگامی كه سازمانها تصمیم می گیرند تا نوآوریهای جدید را بپذیرند، اغلب آموزشها، ابزار و تكنیــك هایی را فراهم می بینند. آنها تیم های نوآوری ایجاد می كنند، جهت برگزاری جلسات طوفان مغزی برنامه ریزی می كنند و ...
 در جهان امـروز كه افـراد با مشغلـــه های زیادی روبرو هستند، اگر بخواهیم از سطوح عملیاتی نتیجه گیری كنیم، نگاه خرد به نوآوری، كارایی كافی نخواهد داشت. نوآوری نیازمند فرایندی است كه دید افراد را بر چالشهای مهم و درست متمركز كند و آنها را در یك فرایند سازمانی گسترده و فراگیر هدایت كندو نوآوری را تشخیص دهد و ارزیابی كند، به گونه ای كه عقاید مناسب به سمت اجرایی شدن به حركت درآید.


4- عدم تخصیص منابع كافی جهت فرایند نوآوری :
اغلب اوقات اعضای هیئت مدیره در جایگاه سخنران سالانه اظهار می دارند: ما نیازمند نوآوری بیشتری هستیم و پس از آن به سایر مباحث مورد نظر خویش می پردازند. نوآوری نیازمند صرف زمان، انرژی و منابع مالی است. افراد باید فرصتی را برای فراغت از كار جاری و تفكر در زمینه های موجود و قابلیتهای جدید داشته باشند. آنها همچنین نیازمند مهارتهای جدید و سیستم هایی هستند كه اندیشه و همكاری را مورد پشتیبانی قرار دهد. نوآوری امری حیاتی برای بقا در آینده است، اما چنین چیزی به سرمایه گذاری امروز ما در این مورد بستگی دارد. بدون تخصیص منابع لازم و امکانات کافی ، نوآوری مثمر ثمر نخواهد بود.

5- عدم ارتباط بین پروژه ها و طرحهای نوآورانه بااستراتژیهای سازمان:
 در جایی كه افراد فكر می كنند باید بدون هیچ چارچوبی بیندیشند، مشكل ایجاد می شود. افراد كم كم باور می كنند كه هیچ قانونی، هیچ حدومرز و هیچ محدودیتی نباید برای نوآوری وجود داشته باشد. این باور با دیدگاه تولیدگرا (تفكر در راستای تولید) در تناقض است و عقاید جدا از هم كه هیچ مقصودی را دنبال نمی كند، ایجاد می كند. البته یك در میلیون ممكن است ایده های مولدی نیز پدید آیند اما از لحاظ صرفه اقتصادی توجیه پذیر نخواهند بود.
اگر بخواهیم به گونه ای اثربخش تر عمل كنیم باید بر نوآوری در داخل محدوده استراتژیهای تعریف شده سازمان تمركز كنیم. 

6- صرف نكردن زمان و انرژی كافی برای رفع ابهامات سازمانی :
عقاید بیان نشده بسیاری در سازمان وجود دارد كه منتظر ظهور هستند. باوجود این، برای یافتن خلاقیتهای جدید و صحیح، سازمانها باید به خلق یك پیشرفت چشمگیر بپردازند. این پیشرفت نیازمند فرایندی است كه خارج و داخل، مشتریان، فراهم كنندگان مواد اولیه و رقبا، تغییرات جمعیت شناختی، روندها، محیط اقتصادی، قوانین و مقررات و محیط سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. ابداعی كه با جلسات طوفان مغزی داخلی انجام می شود هیچگاه به بروز نتایج مفیدی فراتر از محدوده مكانی خویش منجر نخواهد شد.

7- عدم ایجاد تنوع در فرایندها (عقاید مختلف و متضاد):
 
تنوع، تفاوتی است كه بین افراد مختلف وجود دارد و اینكه "عجب، این فكر تا به حال به ذهن من نرسیده بود". در گذشته ای نه چندان دور، تیم های چندوظیفه ای به تنوع و تفاوت منجر می شدند. امروزه، آنها اهمیت سابق را در ایجاد تنوع ندارند و ایجاد تنوع و تفاوت از طریق تمركز داوطلبانه بر روشهای تفكر مخالف و متفاوت، تجربه های سازمانی، ارائه دیدگاهها و نظرات تخصصــی در مورد یك فرصت یا مسئله چالشی، مورد تاكیـد است. فرایند نوآوری باید شامل همكاری واحدهای وظیفه ای، تمامی جنسیتهـا، ســـــن های مختلف، نژادهای گوناگـون، تمامی روشهای تفكر، همین طور سهامداران، مشتریان، فراهم كنندگان مواد اولیه و رقبا شود تا جامعیت داشته و بتواند با حمایت همه ی گروههای مذکور باقوت وقدرت اجرا شود.

8- فقدان ابـزارها ی سنجش طرحهای نو :

 در یك محیط سالم برای نوآوری، ایده های فراوانی ارائـه می گردند كه همه ی آنها نمــی توانند اجرایی شوند و به كار آیند. این موضوع می تواند به بار اضافی و بروز اشكال در كار تیم منجر گردد مگر آنكه سازوكاری برای منظم سازی و اولویت بندی ایده ها وجود داشته باشد. ایجاد معیارهای راهنما برای سنجش قبل از ورود به حالت ایــده پردازی می تواند ابزاری منطقی و عقلایی جهت ارزیابی ایده ها در كنارگذاردن ایده های نامناسب كه با معیارهاو استراتژیهای سازمانی مطابقت ندارند را فراهم سازد.

9- عدم وجود آموزشهای لازم و مربیان توانا در تیم های نوآوری:
 اشتباهی كه سازمانها اغلب مرتكب می شوند این است كه فرض می كنند تیم ها همانند سایر تیم های پروژه ای هستند. در بررسی صورت گرفته اخیر توسط شبكه نوآوری، نتایج حاكی از آن بود كه افراد به طور متوسط 3/7 مورد نوآوری در پروژه ها برحسب سال داشته اند. باوجود این، تنها 21 درصد پاسخگویان در مورد چگونگی مشاركت در یك تیم نوآوری آموزش دیده بودند و كمتر از 10درصد آموخته بودند كه واقعاً عضوی از یك تیم نوآوری باشند. تعجبی ندارد كه بالغ بر 70 درصد از پروژه ها با شكست روبرو می شوند. نوآوری نیازمند راههای جدیدی برای تفكر و مهارتهای تازه است.

ایجاد یك فرایند یادگیــری و آموزش به روز، به موقع و فعال می تواند كسب نتایج مطلوب به صورت كارا و اثربخش را از تیم های نوآوری تضمین كند، مانند آموختن هر نوع مهارت جدید. صلاحیت نوآوری در طول زمان در حالی كه فرد با طرحهای واقعی كار كند بارور و شكوفـا می شود. مربیگری جزء حیاتی و كلیدی توسعه این صلاحیت است.

10- فقدان یك سیستم ایده پرداز مدیریتی:
بسیاری از طرحهای نوآورانه در مرحله اول به صورت نصب در دیوارها و یاجاگرفتن در گوشه كتابخانه متوقف می شوند چرا كه مشاركت كنندگان (ایده پردازان) قدرت كافی جهت پیگیری و اجرای آنچه كه پیشنهاد كرده اند را ندارندلذا وجود

سیستمی اثربخش كه ایده ها را اخذ و تعدیل كرده و افراد را درگیر فرایندهای اجرایی سازد و ارزیابی كند، یك جزء اساسی و حیاتی در فرایند نوآوری است . بدیهی است که مجریان این سیستم باید از مدیران و تصمیمگیران سازمانی باشند .

نوع مطلب : در ار تباط با مدیریت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:09 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to
checking out your web page repeatedly.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 02:08 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 02:05 ق.ظ
با سلام
اگر دوستار بحث های اقتصادی و سیاسی ومدیریتی .....هستید//اگر در فکر ادامه تحصیل در کشور هند و مالزی و...هستید و از معایب وسختی های ان بی خبر هستید/////و اگر سوال اقتصادی و سیاسی دارید
به وبلاگ ما بیایید و نظر خود را هم بدهید&&&اگر مایل بودید برای اطلاع بقیه هموطنان وبلاگ من را لینک کنید.
با تشکر
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 02:05 ق.ظ
اولین سایت وب مستر در ایران که بدون محدودیت میزان موجودی هر ماه پول پرداخت می کند

یك راه سریع و آسان برای كسب درآمد از طریق اینترنت .
اگر شما دارای سایت اینترنتی هستید که بازدیدکننده خوبی دارد ، تبلیغات پاداش ادز را در سایت خود نمایش دهید و درآمد اینترنتی مناسبی کسب نمایید.
بدون داشتن سرمایه و تنها با صرف كمی وقت و نه هیچ چیز دیگر از اینترنت درآمد كسب كنید . برای اولین بار در ایران بدون محدودیت میزان درآمد . موجودی خود را هر ماه در یافت کنی
www.padashads.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی