تبلیغات
مدیرستان - تبیین نقش مدیریتی ولایت فقیه و رهبری در مهار بحرانها
مدیرستان
مدیرستان ، پنجره ای رو به مدیریت کارامد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگ تخصصی در موضوع مدیریت و رهبری
تاریخ افتتاح : اول آبان 1390

مدیر وبلاگ :دکتر امیر هوشنگ آذردشتی

تبیین نقش مدیریتی ولایت فقیه و رهبری در مهار بحرانها

(به مناسبت سی ودومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی)

 

"مکتب""ولایت فقیه ""وحدت مردم"عناصری هستند که عموم کارشناسان علوم اجتماعی به تاثیر و نقش مستقیم و قاطع آنها در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی مردم ایران وتداوم و تحکیم آن اتفاق دارند.

مکتب اسلام که به حرکتها هدف بخشید و رهبری ولایت فقیه که استقامت در این مسیر را تضمین کرد و وحدت مردم ؛بر سمتی بود که باعث می شد کوچکترین حرکت آنان در راه کسب حقوق حق خویش ؛بزرگ جلوه نمایدو بدین گونه توان هر ایرانی در 36میلیون نفر ضرب و تشکل نیرویی باورنکردنی دهد.

در این گفتار کوتاه برآنیم تا با مروری مختصر به نقش ولایت فقیه و مصداق آن حضرت در پیروز ساختن حرکت شکوهمند مردم ایران داشته باشیم؛ابعاد و عظمت این نقش و تاثیر آن در غالب آمدن بر بحرانها و موانع پیشروی انقلاب را مورد تحلیل قرار دهیم.

داشتن ارتباط با خدا ٰهوشیاری و تدبیر بالا؛شجاعت همراه درایت و نفوذ کلام را اگر به عنوان شاخصه های اصلی ولی فقیه برشماریم باید اذعان کنیم که حسن استفاده حضرت امام از این تواناییها و درک بالای ایشان در تحلیل موقعیتها و ضرورتهای انقلاب توانست نقش منحصر به فرد و تاریخ سازی را در شکل دهی؛تکمیل و تداوم حرکت انقلابی مردم ایران ایفا نماید؛نقشهایی که می توان آنها را درموارد زیر برشمرد:

الف:انتقال دادن جرات مبارزه به جامعه

انتقاد و تنفر قلبی از اقدامات سلطنت پهلوی؛از دهها سال قبل از آغاز قیام حضرت امام (ره)در 15 خرداد 42 در عموم مردم و رو شنفکران ایران وجود داشت.قاطبه آنان به ظلم رژیم شاه آگاه و از خلاف شرع و ضد اسلامی بودن اقدامتش مطلع بودند.

اما این انتقادات و برائتهای قلبی کمتر مجال آن را یافته بود که "شکل اعتراض فعال" به خود بگیرد.اولین و مهمترین اقدام حضرت امام (ره)به عنوان مصداق ولی فقیه عادل و آگاه و شجاع بصیر این بود که فضای سرد و سکوت سنگین را شکسته ؛به مردم جرات مبارزه آشکار و فعال "بخشید.

به تبع پدید آمدن این جرات بود که زندان ؛شکنجه و تهدید؛کارکرد خود در خاموش کردن صدای اعتراض و مقاومت فعال توده های مردم و نیز خواص متعهد و مبارز را از داده ؛خیابانها به مهمترین عرصه برای تصمیم گیری در خصوص اصلی ترین مطالبات آنها شد.

ب: حمله به نقطه محوری استکبار:

پیش از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)گروهها و افرادی بودند که بصورت تیمی ومحدود علیه منافع رژیم شاه اقدام می کردند؛اما چون اهدافشان مقطعی و محدود بود تلاشهایشان ؛نتایج مطلوب و نهایی را بدست نمی آورد.هنر حضرت امام و مهمترین مصداق شجاعت ایشان آن بود که در استراتژی اصلی خویش؛نه فقط شاه و مهره او را بلکه اساس سیستم سلطنتی علة العلل گرفتاری مردم؛زیر سوال برده،بلکه تمامیت آن را به مبارزه طلبیدند.

انتخاب اهداف بلند و بزرگ از سوی ایشان توانست سطح وسیعی از مردم دردمند و منتظر را تحت پوشش آرمان و شعارهای خود قرار دهدو نهضت به معنای حقیقت کلمه صورت ملی و عمومی به خودگیرد.

ج:جلوگیری از مصادره اهداف انقلاب:

جلوگیری از مصادره دیر باز در پس حرکتهایی که علیه سلسله های مختلف پادشاهی و استبدادی انجام می دادند؛اهداف مقدسی مبتنی بر تکلفی که مکتب اسلام به عهده آنان گذارده است را دنبال می کردند.

اما همواره در میانه راه کسانی یافت می شدند که این خواست اصلی آنها را مصادره نموده به تحریف آن از مسیر حقیقی اش اقدام می کردند.هنر و نقش دیگر امام ؛اعمال تسلط همه جانبه بر جوانب نهضت و هوشیاری در برابر بروز خطر تحریف در آن بود.

حضرت امام(ره)به حکم ولایت الهی خویش؛لحظه ای از رسالت مدیریت مدبرانه؛هوشمندانه و همه جانبه ای که به مردم به واسطه اعتماد به ایشان پای در آن نهاده بودند غافل نماندند و همین امر منجر به آن گردید تا خواست قلبی و اصلی مردم را به سوی بدلهای غرب پسند سوق دهد؛قرین موفقیت نشود.

د:هوشیاری در برابر توطئه کیک و کلت دشمن:

استراتژی استکبار جهانی برای مقابله با نهضت های مردمی بر این بوده و هست که آنگاه که منافع خود را در برابر موج رو به توسعه مطالبات و اعتراضات مردمی در معرض خطر می بیندبه استفاده از تاکتیک "کیک و کلت"روی می آورد.

در اجرای این تاکتیک دشمن برخی از امتیازات را مطرح کرده چنین وانمود می نماید که حاضر است خواست مردم را به رسمیت بشناسد.

هدف اصلی از اعمال این تاکتیک آن است تا از سرعت ؛قدرت و شدت حرکتهای مردمی کاسته شود تا در این فرصت استکبار به این شیوه ؛بارها و بارها و در اثناء مقاطع مختلف حیات این نهضت ؛متوسل شد.از جمله ؛پیش از به ثمر رسیدن قیام مردم ایران؛دست به جابجایی در برخی از مهره های دسته دوم رژیم طاغوت زد.در همین راستا بود که شاه ؛تلاش کرد تا چنین وانمود کند که صدای مردم  را شنیده است"لذا به حسب ظاهرهم که شده ؛عناصری از اعوان و انصار خود را به زندان انداخت تا با فریب افکار عمومی پرداخته؛مطالبات آنان را تحقق یافته نشان دهد.از سوی دیگر برخی از میان مجموعه مبارزین ؛سر برآورده رضایت خود را به "اعمال سلطنت از طرف شاه" اعلام کردند؛تا راه را برای ایجاد منافع مشترک میان مردم و استکبار ؛آماده سازند؛این در حالی بود که رژیم شاه ؛همچنان مخالفان خود را از تبعات ناشی از ادامه مبارزه می ترساند.

هنر بزرگ حضرت امام دراین مرحله آن بود که نه خود نسبت به این توطئه که با هدف ایجاد رکود در سیر و سرعت مبارزات مردم صورت می گرفت غافل ماندند و نه اجازه دادند دشمن در راستای پروژه اغفال مردم ؛موفقیتی بدست آوردند و همین برخورد مدبرانه ؛نماد حقیقی ولایت فقیه و شجاعت علوی و قیام مهدوی ایشان بود که توانست حرکت رو به رشد و تکامل انقلاب را از خود به سلامت عبور دهد.

نقش و تاثیر حضرت امام در شکوفا کردن استعدادهای عمومی کشور برای مواجهه فعال با شرایط تهدید و بحرانی مثل تحریم ؛جنگ ؛ترور ها و توطئه کودتا ؛ستودنی و به یادماندنی است؛بحرانهایی که گاه با سر انگشت اشاره و تدبیر امام خنثی شدند.این ایمان به غیب ؛اتکاءبه مبدا لایزال و اعتماد به نفس؛میراث گرانقدری است که از ایشان به خلف شایسته اش ؛منتقل گردیده است و معظم له را مسلط  به توانایی های شگرفی ساخته است تا بتواند راهنمای کشتی انقلاب برای عبور از بحرانهای متعدد گردد.

عبور موفقیت آمیز از بحرانهایی چون:

-تبعات تحویل و تحول در مدیریت نظام پس از رحلت امام خمینی(ره)

-جنگ خلیج فارس

-ماجرای میکونوس

- جبهه گیری اروپا علیه ایران در سال 75

-اتهامات هسته ای علیه ایران

- جنگ آمریکا علیه افغانستان

- جنگ آمریکاعلیه عراق

را باید ازجمله مصادیقی ناشی از نتایج و تاثیرات مدیریت مبتنی بر تدبیر عالی و متکی بر امدادهای غیبی ولایت فقیه دانست که برای نظام در طول سالها متمادی افتخار آفرین بوده است.

این قدرت ولایت فقیه علاوه بر آنکه متکی بر الطاف آسمانی است؛جان مایه هایی را نیز در درون شخصیت دارندگان این مقام دارد.

جان مایه هایی که موجب می شود قلوب مریدانشان را به تسخیر خویش در آورده و به واسطه استفاده صحیح و به موقع از جاذبه های روحی ؛ایمانی و شخصیتی خود، علم های بر زمین مانده را بردوش کشند.

امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری را ؛ باید به عنوان دو مصداق راستین ولایت فقیه، در زمره گروه اخیر دانست. نگرش جامع امام و مقام معظم رهبری به اسلام را باید یکی از عوامل اصلی توفیق ایشان در هدایت موفق کشتی انقلاب در بحرانهای متعدد دانست.این بزرگواران قدرت را با تدبیر در آمیخته ؛مصلحت را در عین حفظ عزت اسلامی رعایت می کنند و تامین سرافرازی نظام اسلامی را با کمترین هزینه و بیشترین فایده و تاثیرگذاری جستجو می کنند.

نوع مطلب : در ار تباط با مدیریت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 18 بهمن 1389
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:50 ب.ظ

Effectively spoken indeed! !
canadian pharmaceuticals for usa sales canada online pharmacies reviews rx from canada canadian discount pharmacies in ocala fl drugs for sale usa canadian viagra drugs for sale in uk canadian cialis drugstore online shopping reviews canadian pharmacies-24h
دوشنبه 3 تیر 1398 08:19 ق.ظ

Thank you. Fantastic stuff.
when will generic cialis be available free generic cialis estudios de cialis genricos cialis y deporte opinioni cialis generico order generic cialis online recommended site cialis kanada generic cialis levitra cialis 5 mg funziona enter site 20 mg cialis cost
یکشنبه 2 تیر 1398 04:23 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of facts!

cialis price thailand cialis australia org cialis generico online warnings for cialis acquistare cialis internet generic cialis at walmart discount cialis prezzo cialis a buon mercato ou acheter du cialis pas cher recommended site cialis kanada
جمعه 31 خرداد 1398 01:01 ق.ظ

Really loads of useful advice.
click here cialis daily uk we like it cialis soft gel weblink price cialis how to purchase cialis on line buy cheap cialis in uk generic cialis at walmart cialis per paypa 40 mg cialis what if i take viagra or cialis cialis therapie
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:14 ق.ظ

You actually said this terrifically.
ou acheter du cialis pas cher cialis dosage acquistare cialis internet achat cialis en suisse buy online cialis 5mg cost of cialis per pill comprar cialis navarr rx cialis para comprar generic cialis cialis 30 day sample
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:52 ب.ظ

Point very well considered.!
side effects for cialis we use it cialis online store venta de cialis canada tadalafil 20mg cialis 10 doctissimo recommended site cialis kanada il cialis quanto costa generic cialis 20mg uk cialis generic availability get cheap cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:28 ب.ظ

Seriously a lot of awesome material!
precios cialis peru cialis with 2 days delivery prescription doctor cialis generic cialis soft gels cialis prezzo al pubblico cialis dosage recommendations buying cialis overnight cialis side effects cialis baratos compran uk cialis 5 mg funziona
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:56 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis without a doctor's prescription price cialis wal mart pharmacy only here cialis pills tadalafil buy cialis online cialis for sale cialis side effects cialis 50 mg soft tab generic cialis levitra acquistare cialis internet
شنبه 25 خرداد 1398 02:36 ب.ظ

You have made your point.
we like it cialis soft gel when can i take another cialis the best site cialis tablets cialis patentablauf in deutschland acheter cialis meilleur pri cialis daily dose generic look here cialis cheap canada cialis prezzo in linea basso cialis 30 day sample cialis 20mg prix en pharmacie
جمعه 24 خرداد 1398 10:01 ق.ظ

Thanks, I like this!
dose size of cialis costo in farmacia cialis prix cialis once a da side effects for cialis buy original cialis cialis 50 mg soft tab cialis from canada price cialis wal mart pharmacy cialis generika in deutschland kaufen look here cialis cheap canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:29 ب.ظ

Whoa tons of helpful data.
we like it cialis soft gel order generic cialis online 200 cialis coupon cialis prezzo al pubblico cialis generico postepay cialis dosage we choice cialis uk online cialis cipla cialis online prezzo cialis a buon mercato
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

I am actually glad to read this weblog posts which includes tons of valuable data, thanks for providing these data.
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:36 ق.ظ

Incredible all kinds of valuable advice.
india cialis 100mg cost precios cialis peru price cialis best when can i take another cialis cialis side effects miglior cialis generico cialis venta a domicilio canadian drugs generic cialis does cialis cause gout viagra vs cialis
شنبه 18 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:58 ب.ظ
シャネルiPhone7ケースブランド
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:58 ب.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:57 ب.ظ
シャネルiPhone8ケース手帳型
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:51 ب.ظ

You actually reported it adequately!
canada online pharmacies online canadian discount pharmacies safe canadian online pharmacies canada online pharmacies medication canadian drug store drugstore online reviews drugstore online canada trusted pharmacy canada canadian drugstore online pharmacies of canada
سه شنبه 13 آذر 1397 03:16 ب.ظ

This is nicely said! !
tadalafil tablets generic cialis in vietnam cialis australia org cialis flussig generic cialis pill online cialis uk generic cialis wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online nz sialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Regards, Numerous forum posts!

prescription doctor cialis online prescriptions cialis 5 mg cialis coupon printable cialis online cialis 5 mg canada discount drugs cialis brand cialis nl tadalafil cialis coupon cialis generico online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Very good data. Cheers!
200 cialis coupon cialis pills cialis bula cialis online wow look it cialis mexico the best choice cialis woman cialis coupons printable india cialis 100mg cost brand cialis nl viagra cialis levitra
یکشنبه 11 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Kudos. Lots of knowledge!

fast cialis online comprar cialis navarr safe dosage for cialis enter site natural cialis cialis 10mg prix pharmaci only best offers cialis use side effects of cialis cialis 20 mg cost achat cialis en itali we choice free trial of cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:46 ب.ظ

You expressed that adequately.
we choice cialis uk wow look it cialis mexico costo in farmacia cialis cialis uk next day tarif cialis france cialis generika tarif cialis france dose size of cialis overnight cialis tadalafil cialis pills price each
جمعه 9 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Regards, Good information.
cialis 5 mg cialis wir preise when can i take another cialis cialis sans ordonnance we use it cialis online store cialis preise schweiz try it no rx cialis cialis official site cialis generic tadalafil buy cialis generico postepay
جمعه 9 آذر 1397 03:44 ق.ظ

You actually revealed it wonderfully.
cialis pas cher paris dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis side effects safe dosage for cialis cialis rckenschmerzen buy cialis online nz get cheap cialis cialis without a doctor's prescription cialis authentique suisse
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:24 ب.ظ

Fine knowledge. Thank you!
acheter cialis kamagra cialis 5mg billiger where do you buy cialis cialis bula cialis generique 5 mg cialis canada brand cialis generic click now buy cialis brand cost of cialis per pill prezzo di cialis in bulgaria
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:47 ب.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis in sconto ou acheter du cialis pas cher cheap cialis sublingual cialis online tesco price cialis cialis for daily use tadalafil 10 mg how does cialis work buy brand cialis cheap cialis 5mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:48 ق.ظ

This is nicely put. !
where do you buy cialis low dose cialis blood pressure acheter du cialis a geneve cialis generico cialis generico en mexico buying cialis in colombia cialis rezeptfrei price cialis per pill buy cialis online legal cialis generika
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:48 ب.ظ

Thanks. Lots of facts!

vardenafil levitra without a doctor prescription buy levitra generic vardenafil vardenafil 20mg vardenafil 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo
شنبه 7 مهر 1397 05:21 ق.ظ

Thanks, Great information.
buy original cialis cialis rezeptfrei sterreich low cost cialis 20mg female cialis no prescription cialis patent expiration sialis import cialis cialis kaufen low cost cialis 20mg generic cialis 20mg uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی