تبلیغات
مدیرستان - تبیین نقش مدیریتی ولایت فقیه و رهبری در مهار بحرانها
مدیرستان
مدیرستان ، پنجره ای رو به مدیریت کارامد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگ تخصصی در موضوع مدیریت و رهبری
تاریخ افتتاح : اول آبان 1390

مدیر وبلاگ :دکتر امیر هوشنگ آذردشتی

تبیین نقش مدیریتی ولایت فقیه و رهبری در مهار بحرانها

(به مناسبت سی ودومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی)

 

"مکتب""ولایت فقیه ""وحدت مردم"عناصری هستند که عموم کارشناسان علوم اجتماعی به تاثیر و نقش مستقیم و قاطع آنها در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی مردم ایران وتداوم و تحکیم آن اتفاق دارند.

مکتب اسلام که به حرکتها هدف بخشید و رهبری ولایت فقیه که استقامت در این مسیر را تضمین کرد و وحدت مردم ؛بر سمتی بود که باعث می شد کوچکترین حرکت آنان در راه کسب حقوق حق خویش ؛بزرگ جلوه نمایدو بدین گونه توان هر ایرانی در 36میلیون نفر ضرب و تشکل نیرویی باورنکردنی دهد.

در این گفتار کوتاه برآنیم تا با مروری مختصر به نقش ولایت فقیه و مصداق آن حضرت در پیروز ساختن حرکت شکوهمند مردم ایران داشته باشیم؛ابعاد و عظمت این نقش و تاثیر آن در غالب آمدن بر بحرانها و موانع پیشروی انقلاب را مورد تحلیل قرار دهیم.

داشتن ارتباط با خدا ٰهوشیاری و تدبیر بالا؛شجاعت همراه درایت و نفوذ کلام را اگر به عنوان شاخصه های اصلی ولی فقیه برشماریم باید اذعان کنیم که حسن استفاده حضرت امام از این تواناییها و درک بالای ایشان در تحلیل موقعیتها و ضرورتهای انقلاب توانست نقش منحصر به فرد و تاریخ سازی را در شکل دهی؛تکمیل و تداوم حرکت انقلابی مردم ایران ایفا نماید؛نقشهایی که می توان آنها را درموارد زیر برشمرد:

الف:انتقال دادن جرات مبارزه به جامعه

انتقاد و تنفر قلبی از اقدامات سلطنت پهلوی؛از دهها سال قبل از آغاز قیام حضرت امام (ره)در 15 خرداد 42 در عموم مردم و رو شنفکران ایران وجود داشت.قاطبه آنان به ظلم رژیم شاه آگاه و از خلاف شرع و ضد اسلامی بودن اقدامتش مطلع بودند.

اما این انتقادات و برائتهای قلبی کمتر مجال آن را یافته بود که "شکل اعتراض فعال" به خود بگیرد.اولین و مهمترین اقدام حضرت امام (ره)به عنوان مصداق ولی فقیه عادل و آگاه و شجاع بصیر این بود که فضای سرد و سکوت سنگین را شکسته ؛به مردم جرات مبارزه آشکار و فعال "بخشید.

به تبع پدید آمدن این جرات بود که زندان ؛شکنجه و تهدید؛کارکرد خود در خاموش کردن صدای اعتراض و مقاومت فعال توده های مردم و نیز خواص متعهد و مبارز را از داده ؛خیابانها به مهمترین عرصه برای تصمیم گیری در خصوص اصلی ترین مطالبات آنها شد.

ب: حمله به نقطه محوری استکبار:

پیش از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)گروهها و افرادی بودند که بصورت تیمی ومحدود علیه منافع رژیم شاه اقدام می کردند؛اما چون اهدافشان مقطعی و محدود بود تلاشهایشان ؛نتایج مطلوب و نهایی را بدست نمی آورد.هنر حضرت امام و مهمترین مصداق شجاعت ایشان آن بود که در استراتژی اصلی خویش؛نه فقط شاه و مهره او را بلکه اساس سیستم سلطنتی علة العلل گرفتاری مردم؛زیر سوال برده،بلکه تمامیت آن را به مبارزه طلبیدند.

انتخاب اهداف بلند و بزرگ از سوی ایشان توانست سطح وسیعی از مردم دردمند و منتظر را تحت پوشش آرمان و شعارهای خود قرار دهدو نهضت به معنای حقیقت کلمه صورت ملی و عمومی به خودگیرد.

ج:جلوگیری از مصادره اهداف انقلاب:

جلوگیری از مصادره دیر باز در پس حرکتهایی که علیه سلسله های مختلف پادشاهی و استبدادی انجام می دادند؛اهداف مقدسی مبتنی بر تکلفی که مکتب اسلام به عهده آنان گذارده است را دنبال می کردند.

اما همواره در میانه راه کسانی یافت می شدند که این خواست اصلی آنها را مصادره نموده به تحریف آن از مسیر حقیقی اش اقدام می کردند.هنر و نقش دیگر امام ؛اعمال تسلط همه جانبه بر جوانب نهضت و هوشیاری در برابر بروز خطر تحریف در آن بود.

حضرت امام(ره)به حکم ولایت الهی خویش؛لحظه ای از رسالت مدیریت مدبرانه؛هوشمندانه و همه جانبه ای که به مردم به واسطه اعتماد به ایشان پای در آن نهاده بودند غافل نماندند و همین امر منجر به آن گردید تا خواست قلبی و اصلی مردم را به سوی بدلهای غرب پسند سوق دهد؛قرین موفقیت نشود.

د:هوشیاری در برابر توطئه کیک و کلت دشمن:

استراتژی استکبار جهانی برای مقابله با نهضت های مردمی بر این بوده و هست که آنگاه که منافع خود را در برابر موج رو به توسعه مطالبات و اعتراضات مردمی در معرض خطر می بیندبه استفاده از تاکتیک "کیک و کلت"روی می آورد.

در اجرای این تاکتیک دشمن برخی از امتیازات را مطرح کرده چنین وانمود می نماید که حاضر است خواست مردم را به رسمیت بشناسد.

هدف اصلی از اعمال این تاکتیک آن است تا از سرعت ؛قدرت و شدت حرکتهای مردمی کاسته شود تا در این فرصت استکبار به این شیوه ؛بارها و بارها و در اثناء مقاطع مختلف حیات این نهضت ؛متوسل شد.از جمله ؛پیش از به ثمر رسیدن قیام مردم ایران؛دست به جابجایی در برخی از مهره های دسته دوم رژیم طاغوت زد.در همین راستا بود که شاه ؛تلاش کرد تا چنین وانمود کند که صدای مردم  را شنیده است"لذا به حسب ظاهرهم که شده ؛عناصری از اعوان و انصار خود را به زندان انداخت تا با فریب افکار عمومی پرداخته؛مطالبات آنان را تحقق یافته نشان دهد.از سوی دیگر برخی از میان مجموعه مبارزین ؛سر برآورده رضایت خود را به "اعمال سلطنت از طرف شاه" اعلام کردند؛تا راه را برای ایجاد منافع مشترک میان مردم و استکبار ؛آماده سازند؛این در حالی بود که رژیم شاه ؛همچنان مخالفان خود را از تبعات ناشی از ادامه مبارزه می ترساند.

هنر بزرگ حضرت امام دراین مرحله آن بود که نه خود نسبت به این توطئه که با هدف ایجاد رکود در سیر و سرعت مبارزات مردم صورت می گرفت غافل ماندند و نه اجازه دادند دشمن در راستای پروژه اغفال مردم ؛موفقیتی بدست آوردند و همین برخورد مدبرانه ؛نماد حقیقی ولایت فقیه و شجاعت علوی و قیام مهدوی ایشان بود که توانست حرکت رو به رشد و تکامل انقلاب را از خود به سلامت عبور دهد.

نقش و تاثیر حضرت امام در شکوفا کردن استعدادهای عمومی کشور برای مواجهه فعال با شرایط تهدید و بحرانی مثل تحریم ؛جنگ ؛ترور ها و توطئه کودتا ؛ستودنی و به یادماندنی است؛بحرانهایی که گاه با سر انگشت اشاره و تدبیر امام خنثی شدند.این ایمان به غیب ؛اتکاءبه مبدا لایزال و اعتماد به نفس؛میراث گرانقدری است که از ایشان به خلف شایسته اش ؛منتقل گردیده است و معظم له را مسلط  به توانایی های شگرفی ساخته است تا بتواند راهنمای کشتی انقلاب برای عبور از بحرانهای متعدد گردد.

عبور موفقیت آمیز از بحرانهایی چون:

-تبعات تحویل و تحول در مدیریت نظام پس از رحلت امام خمینی(ره)

-جنگ خلیج فارس

-ماجرای میکونوس

- جبهه گیری اروپا علیه ایران در سال 75

-اتهامات هسته ای علیه ایران

- جنگ آمریکا علیه افغانستان

- جنگ آمریکاعلیه عراق

را باید ازجمله مصادیقی ناشی از نتایج و تاثیرات مدیریت مبتنی بر تدبیر عالی و متکی بر امدادهای غیبی ولایت فقیه دانست که برای نظام در طول سالها متمادی افتخار آفرین بوده است.

این قدرت ولایت فقیه علاوه بر آنکه متکی بر الطاف آسمانی است؛جان مایه هایی را نیز در درون شخصیت دارندگان این مقام دارد.

جان مایه هایی که موجب می شود قلوب مریدانشان را به تسخیر خویش در آورده و به واسطه استفاده صحیح و به موقع از جاذبه های روحی ؛ایمانی و شخصیتی خود، علم های بر زمین مانده را بردوش کشند.

امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری را ؛ باید به عنوان دو مصداق راستین ولایت فقیه، در زمره گروه اخیر دانست. نگرش جامع امام و مقام معظم رهبری به اسلام را باید یکی از عوامل اصلی توفیق ایشان در هدایت موفق کشتی انقلاب در بحرانهای متعدد دانست.این بزرگواران قدرت را با تدبیر در آمیخته ؛مصلحت را در عین حفظ عزت اسلامی رعایت می کنند و تامین سرافرازی نظام اسلامی را با کمترین هزینه و بیشترین فایده و تاثیرگذاری جستجو می کنند.

نوع مطلب : در ار تباط با مدیریت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 18 بهمن 1389
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:46 ق.ظ

Fantastic data. Thank you!
prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg calis cheap cialis cialis coupons printable generic cialis at walmart cialis professional yohimbe miglior cialis generico can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg effectiveness
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:52 ق.ظ

Position nicely regarded!.
price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg cut in half link for you cialis price prices on cialis 10 mg cialis kaufen wo india cialis 100mg cost cialis vs viagra discount cialis cialis ahumada side effects of cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:37 ب.ظ

Perfectly voiced truly. !
cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery estudios de cialis genricos dose size of cialis precios de cialis generico cialis authentique suisse generic cialis at walmart cialis canada on line cialis from canada cialis 20 mg best price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:23 ق.ظ

This is nicely put! !
buy viagra prescription how to purchase viagra get viagra uk where to buy generic viagra online viagra at pharmacy buy viagra online cheap price of viagra uk buy viagra cheapest price viagra to buy uk cheap viagra with prescription
جمعه 3 فروردین 1397 10:06 ب.ظ

With thanks. I appreciate it.
only here cialis pills online cialis cialis pills boards cialis wir preise cialis price in bangalore cialis generico cilas cialis baratos compran uk are there generic cialis cialis pills in singapore
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:44 ق.ظ

Nicely put, Regards!
buy cialis sample pack side effects of cialis generic low dose cialis cialis tablets for sale cialis generique 5 mg cialis 10mg prix pharmaci we use it 50 mg cialis dose how do cialis pills work cialis professional yohimbe tadalafil tablets
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
Thank you for every other informative blog.

The place else could I am getting that kind of info written in such
a perfect method? I've a mission that I'm just now running on, and I have
been on the glance out for such information.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:53 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first pay a visit
of this blog; this webpage contains remarkable and
genuinely good material for visitors.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:29 ب.ظ
Howdy! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any recommendations, please share. Thank
you!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 10:23 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little
bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read.

I'll definitely be back.
شنبه 12 فروردین 1396 09:09 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all of us you really
realize what you're talking about! Bookmarked.
Please additionally visit my website =). We could have a link trade arrangement between us
جمعه 3 تیر 1390 04:02 ب.ظ
عالی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی