تبلیغات
مدیرستان - مدیریت نبوی ، در بیانات رهبری
مدیرستان
مدیرستان ، پنجره ای رو به مدیریت کارامد
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگ تخصصی در موضوع مدیریت و رهبری
تاریخ افتتاح : اول آبان 1390

مدیر وبلاگ :دکتر امیر هوشنگ آذردشتی

مدیریت نبوی ، در بیانات رهبری :

 

( به بهانه جسارت گستاخانه دشمنان اسلام به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام، صلوات الله علیه )


 با طلوع سپهر اسلام در مكه و گسترش دعوت پیامبر و هجرت به مدینه دولت و حكومت اسلامی به دست پیامبر اعظم (ص) تأسیس گردید و آن حضرت ، علاوه بر آموزش ، تربیت و تزكیة نفوس ، شخصاً عهده دار سرپرستی و رهبری جامعة اسلامی گشت و به ادارة نظام اجتماعی و حكومتی مسلمانان در ابعاد مختلف قضایی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی پرداخت و با توجه به نقش هدایتی و نظارتی آن گرامی در همه رخدادها و جریانات اسلامی در ابعاد یاد شده و حضور مستقیم ایشان در بسیاری از عرصه ها ، بخش عظیمی از سیرة پیامبر اعظم (ص) مربوط به ابعاد سیاسی ، اجتماعی و ملكداری آن حضرت می گردد كه به جهت رعایت اختصار تنها به چند محور آن اشاره می كنیم .
   

    1 . مسئولیت پذیری


" از شاخصه های برجستة سیرة اجتماعی رسول خدا (ص) در زندگانی پرفراز و نشیب مسئولیت پذیری وی در جایگاه رهبری امت اسلامی است . مسئولیت پذیری آن حضرت دو بعد دارد . بعد نخست و مهم آن ، مسئولیت پذیری در قبال وحی و فرمان الهی است . تابش نور وحی در قلب مقدس و مبارك پیامبر (ص) و تحمل این مسئولیت سنگین الهی از سوی آن بزرگوار ، منشأ اتصال عالم خلقت و دنیای مادی به سرچشمة غیب و ملكوت گشت و درهای حقایق عالم غیب و ملكوت در پرتو این بعد از مسئولیت پذیری آن حضرت بر روی انسانهای ملكی گشوده شد و آنان را با ملكوت پیوند داد .
    این سرچشمة بعثت كه در مثل امروزی در قلب مقدس نبی اكرم (ص) جوشید و جاری شد یك مسیر مهمی را دارد . یعنی مسئله به همین جا ختم پیدا نمی كند كه از طرف پروردگار حقیقت و نوری در قلب یك انسان ممتاز ، برجسته و استثنایی درخشید . این قدم اول و اول كار است . البته مهم ترین ، بخش قضیه هم ، همین است . درخشیدن این نور در قلب مقدس و مبارك پیغمبر و تحمل مسئولیت وحی از طرف آن بزرگوار همان قسمتی است كه به طور صریح ، عالم خلقت ، عالم وجود انسان و دنیای مادی را به معدن غیب وصل می كند . حلقة وصل ، این جاست . اگر چه همیشه بركات الهی در طول این روندی كه عرض خواهیم كرد ، نسبت به بشر و نسبت به این راه وجود دارد ، لیكن حلقة وصل در همان لحظة بعثت است ، كه از عالم غیب ، سرچشمة حقایق الهی و سرچشمة بعثت – كه خود این یك كلمه كافی است – به روح مقدس پیغمبر سرازیر و جاری می شود و بر قلب مقدس پیغمبر می جوشد .
    بعد دیگر مسئولیت پذیری رسول اعظم (ص) مسئولیت آن گرامی در برابر امت است . او از زمانی كه ازسوی خدا عهده دار مسئولیت رهبری امت شد ، به رغم مشكلات ، ناهنجاریها ، تهمتها و آزارهای فراوان از سوی دشمنان و مخالفتها و كارشكنیهای گوناگون ، با همة وجود در به انجام رساندن آن كوشید و با تحمل شكننده ترین تلخیها ، بهترین و كامیاب ترین موفقیتها را به دست آورد .
    قرآن كریم در آیات متعدد و با بیانات مختلف روحیة مسئولیت پذیری رسول الله (ص) را خیلی زیبا ترسیم كرده ، كه وی چگونه برای هدایت مردم و رشد و تعالی امت شب و روز نمی شناخت و چگونه در پرتو احساس مسئولیت می كوشید . مردم را از گرفتاریهای عقیدتی و اخلاقی بردگی طاغوتها برهاند . تعبیرهایی همچون : « حرص علیكم » ، « بالمؤمنین رؤف رحیم »  ، « ان تحرص علی هداهم »  ، « طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقی »  ، « فلعلك باخع نفسك علی آثارهم »  و ... همه بیانگر روح مسئولیت پذیری پیامبر اعظم (ص) در برابر جامعه و مردم است .
    این سیره و شیوة رسول خدا (ص) در بردارندة بزرگترین پیام به پیروان وی ، به ویژه مسئولان و كارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح و رده های مختلف است . به ویژه با این رویكرد كه انسان می بیند رسول خدا (ص) با آن همه تلاش و تحمل آنهمه آزار ، انگیزه ای جز كسب رضای خدا و هدایت مردم ندارد و با صراحت اعلام می كند كه من در قبال اینهمه كوشش ، چشمداشتی از شما ندارم : « لا اسئلكم علیه اجراً ». و بدین گونه ، هیچ گونه شائبة قدرت طلبی و هوای نفس و منشهای فردی در تلاشها و مسئولیت پذیری آن حضرت مشاهده نمی شود . تحقق و ترویج چنین شیوه و سیره ای در جامعه ، به ویژه در سطح كارگزاران حكومتی بسیار ضروری و اثرگذار است ."


    2 . رهبری دینی و سیاسی
    
    قرآن كریم سیرة انبیای الهی را چنین توصیف می كند :
    و لقد بعثنا فی كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .
    و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختیم  تا به خداپرستی دعوت کند و از طاغوت باز دارد . 
    در این آیة شریفه پرستش خدا و اجتناب از طاغوت و هر گونه معبود باطلی دو ركن اساسی تعالیم انبیاء دانسته شده است . بنابراین ، دعوت به توحید ( هدایت دینی ) بدون طاغوت زدایی ( رهبری سیاسی ) ممكن نیست . بیشترین رنجها و سختهایی كه انبیاء متحمل گشتند و بسیاری از آنان به ناحق از سوی دشمنانشان كشته شدند : « و یقتلون النبیین بغیر حق  » به جهت توأم بودن رهبری دینی و سیاسی آنان بود ، و گرنه صرف آموختن مسئله احكام فردی و عبادی به مردم موجب قتل آنان نمی شد .
    شعار « سیاست از دین جداست » شعاری استعماری است.هدف طرح آن از سوی استعمارگران باز داشتن مسلمانان از دخالت در سرنوشت خویش است وگرنه در تعالیم الهی اسلام بیش از امور عبادی به امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان پرداخته شده است . سیرة پیامبر اعظم (ص) نسبت به امور خارجی آنان نشان می دهد كه یكی از مسئولیتهای بزرگ شخص رسول اكرم (ص) فعالیتها و مبارزات سیاسی آن حضرت بوده است ، بنابراین ، مبارزه و فعالیتهای سیاسی بخش مهمی از مسئولیتهای مذهبی است كه بار آن بر دوش رهبر جامعة اسلامی خواهد بود . به این بیان ارزشمند امام خمینی قدس سره توجه كنید :
    " اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامی ما درك و دریافت كنید ، به روشنی خواهید دید كه هیچ گونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست ؛ بلكه همچنان كه مبارزة سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است ، رهبری و هدایت كردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است ، رهبری و هدایت كردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئولیتهای یك رهبر دینی است . "
    كافی است شما به زندگی پیامبر بزرگ اسلام (ص) و نیز زندگی امام علی (ع) نگاه كنید كه هم یك رهبر مذهبی ماست و هم یك رهبری سیاسی ، و این مسئله در فرهنگ شیعه از مسائل بسیار روشن است و هر مسلمان شیعی وظیفة یك رهبر مذهبی و دینی می داند كه در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه مستقیماً دخالت كند و هدایت و نقش تعیین كنندة خود را انجام دهد ...
    مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاكم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است كه برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .
    مذهب اسلام همزمان با اینكه به انسان می گوید كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن ، به او می گوید چگونه زندگی كن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم كنی و حتی جامعة اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید . هیچ حركتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینكه مذهب اسلامی برای آن حكمی مقرر داشته است . بنابراین ، طبیعی است كه مفهوم رهبری دینی و مذهبی بودن ، رهبری علماء مذهبی است در همة شئون جامعه ؛ چون اسلام هدایت جامعه را در همة شئون و ابعاد به عهده گرفته است . پیغمبر اكرم (ص) مبعوث شد كه سیاست امت را متكفل باشد،
    حاكمیت سیاسی پیامبر اكرم (ص)گاه مستقیم و به وسیلة دستوراتی كه حضرت اعلام می كرد و به مرحلة اجرا می گذاشت ، اعمال می گردید و گاه غیرمستقیم و توسط نمایندگان و كارگزارانی كه آن حضرت به مناطق گوناگون اعزام می كرد . نصب كارگزاران و فرماندهان ، صدور و ابلاغ بخشنامه های دولتی برای حاكمان ، عقد پیمانهای سیاسی – امنیتی با طوایف مختلف ، گسیل داشتن نمایندگان تبلیغی – سیاسی ، اعزام تیمهای اطلاعاتی – تحقیقاتی ، تقویت بنیة دفاعی و نظامی ، سركوب فتنه گران و ... همه نشانگر اهتمام پیامبر اعظم (ص) به فعالیتهای سیاسی – اجتماعی و سیرة آن بزرگوار در این بعد از زندگی اوست .

 

   3 . ایجاد یك نظام نمونه و الگو
    
    رسول گرام اسلام در كمتر از یك ربع قرن موفق شد بنا و قاعد‌ة یك نظام عظیم جهانی را بر پا كند كه همچون وجود بی نظیر خودش در میان همة نظامهای پیشین و پسین الهی و بشری نمونه و الگو باشد ؛ الگو و نمونه ای از حاكمیت اسلام برای همة زمانها و دورانهای تاریخ انسان در هر نقطه ای از جهان .
    اگر فساد و انحراف برخی سردمداران در دوره های بعد نبود – كه به نام اسلام سالها بعد از رحمت پیامبر (ص) در میان مردم حكومت كردند - به یقین آثار و دستاوردهای حركت رسول خدا (ص) تا قرنهای متمادی دیگر و شاید تا امروز در سراسر جهان ادامه می یافت . اكنون پس از گذشت قرنها از ظهور خورشید اسلام محمدی جلوه و الگوی كوچك آن را در ایران اسلامی و در قالب نظام جمهوری اسلامی مشاهده می كنیم كه در برابر قدرتهای بزرگ استكباری ایستاده و در دنیا به عنوان نماد و مظهر اسلام اصیل شناخته می شود .
    با نگاه به الگوی كامل اسلام كه پیامبر اكرم (ص) آن را عرضه كرد می توان شاخصهای یك حكومت الگو را به دست آورد . این شاخصها برای افراد بشر ، به ویژه مسلمانان ، نشانهایی است كه به وسیلة آنها به راحتی می توانند نسبت به نظامها و انسانها قضاوت كنند .


    شاخصهای برجستة نظام پیامبر اعظم (ص) در بیان مقام معظم رهبری مدظله عبارت است از :
 
    الف . ایمان ، معنویت و عبودیت : انگیزه و نیروی پیش برندة حقیقی در نظام نبوی ، ایمانی است كه از سرچشمة دل و فكر مردم می جوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حركت در می آورد و به عبودیت كامل در مقابل پروردگار می انجامد ؛ یعنی عبودیت خدا در كار و عمل فردی ، عبودیت در نماز كه باید قصد قربت داشته باشد ، تا عبودیت در ساخت جامعه ، در نظام حكومت ، نظام زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان آنان .

    ب . قسط و عدل : اساس كار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حقدار – بدون هیچ ملاحظه بود ؛ عدالت در قضاوت ، عدالت در برخورداریهای عمومی – و نه خصوصی – عدالت در اجرای حدود الهی ، عدالت در مناصب و مسئولیت دهی و مسئولیت پذیری . وجود مبارك پیامبر (ص) عدل مطلق و بی اغماض بود . در زمان آن حضرت هیچ كس در جامعة اسلامی از چارچوب عدالت خارج نبود .
 
    ج . علم و معرفت : در نظام نبوی پایة همه چیز ، دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری است . كسی را كوركورانه به سمتی حركت نمی دهند . مردم را با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص به نیروی فعال – نه نیروی منفعل – بدل می كنند . این معرفت بود كه به علم اندوزی منتهی شد و جامعة اسلامی را در قرن چهارم هجری به اوج تمدن علمی رساند .
 
    د . صفا ، اخوت و عاطفه : در نظام نبوی درگیریهای برخاسته از انگیزه های خرافی ، شخصی ، سودطلبی و منفعت جویی مبغوض است و با آن مبارزه می شود . فضا فضای صمیمت ، اخوت و برادری ، همدلی و محبت و عاطفه است ؛ محبت به خدا ، محبت خدا به مردم : « یحبهم و بحبونه » ، « قل ان كنتم تحبون الله قاتبعونی یحببكم الله »  ، محبت اهل بیت : « قل لا اسئلكم علیه اجرا الا الموه ه فی القربی »  محبت به همسر ، فرزندان و هم كشیان .

    ه . اصلاح اخلاقی و رفتاری : پیامبر (ص) روی یكایك افراد كار تربیتی و انسان سازی كرد ، انسانهای مستعد را تزكیه و از مفاسد و رذائل اخلاقی پیراسته و پاك می كرد و از آنها شخصیتی با اخلاق و مزكی می ساخت : « و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمه » .
    
    و . اقتدار و عزت : جامعه و نظام نبوی ، تو سری خور ، وابسته ، دنباله رو ، و دست حاجت به سوی این و آن دراز كن نیست . عزیز و مقتدر و تصمیم گیر است . صلاح خود را كه شناخت ، برای تأمین آن تلاش می كند و كار خود را پیش می برد .

    ز . كار و حركت و پیشرفت دائم : در نظام نبوی توقف وجود ندارد ، به طور مرتب ، حركت ، كار و پیشرفت است . اتفاق نمی افتد كه یك زمان بگویند : دیگر تمام شد ؛ حالا بنشینیم استراحت كنیم


    
  4 . مشورت
    
    هدف از مشورت ، به كسب آگاهی و مصونیت از خطا و اشتباه محدود نمی شود تا گفته شود معصومان علیهم السلام نیازی به مشورت ندارند . شخصیت دادن به مردم ، آزمایش و شنجش هوش آنها ، رشد فكری افراد ، ایجاد انگیزة بیشتر در مردم برای انجام دادن كار موردنظر ، بهره گیری از تأیید و حمایت آنها و ... همه از اهداف ، آثار و حكمتهایی است كه در مشورت نهفته است و معصومان علیهم السلام و در رأس آنان وجود مبارك پیامبر (ص) در برخی امور اجتماعی ، سیاسی و نظامی با دیگران به رایزنی می پرداختند . موارد فراوانی از مشورت رسول اكرم (ص) با یاران خود در مسائل اجرایی و حكومتی – كه دستور و نص خاصی از منبع وحی نرسیده بود – در صفحات تاریخ آمده كه فرصت بازگو كردن آنها نیست و تنها به بیان شهید مطهری در این باره بسنده می كنیم .
    با اینكه فرمانش میان اصحاب بی درنگ اجرا می شد و آنها مكرر می گفتند : چون به تو ایمان قاطع داریم ، اگر فرمان دهی كه خود را در دریا غرق كنیم و یا در آتش بیفكنیم ، می كنیم . او هرگز به روش مستبدان رفتار نمی كرد . در كارهایی كه از طرف خدا دستوری نرسیده بود با اصحاب مشورت می كرد و نظر آنها را محترم می شمرد و از این راه به آنان شخصیت می داد .
    در بدر ، مسئلة اقدام به جنگ ، همچنین تعیین محل اردوگاه و نحوة رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت . در احد نیز راجع به اینكه شهر مدینه را اردوگاه قرار دهند و یا اردو  را به خارج ببرند ، به مشورت پرداخت همچنین در احزاب و در تبوك نیز با اصحاب به شور پرداخت .

       
    5 . مسئولیت دادن به جوانان
    
    انبیاء ، به ویژه نبی مكرم اسلام ضمن ارتباط با اقشار گوناگون جامعه به جوانان كه توانمندترین قشر جامعه به شمار می روند و در نظام حكومتی بیشترین نقش را در ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی دارند ، توجه ویژه ای داشتند . رسول خدا (ص) به جوانان مسئولیت می داد ، بلكه گاهی مسئولیتهای بزرگ و حساس را به آنان می سپرد و بدین ترتیب زمینة حضور و مشاركت آنان را در پستها و مسئولیتهای گوناگون اجتماعی فراهم می ساخت ، به عنوان نمونه :
    رسول خدا (ص) پیش از هجرت به مدینه ، « مصعب بن عمیر » جوان را در یك مأموریت تبلیغی – آموزشی به یثرب فرستاد . همین جوان در جنگهای بدر و احد از فرماندهان و پرچمداران جبهة حق بود كه با حماسه آفرینی در جنگ احد به شهادت رسید .
    
    « عتاب بن اسید » بیست و یك ساله پس از فتح مكه از سوی آن حضرت به عنون والی این شهر گمارده شد ؛ در حالی كه در میان صحابه افراد مسن تر از ایشان فراوان بود . همچنین رسول خدا (ص) « معاذ بن جبل » بیست و شش ساله را به سمت مبلغ دینی و پاسخگوی مسائل شرعی اهالی مكه منصوب كرد . نیز « عمرو بن جزم » هفده ساله را به امارت نجران برگزید . انتخاب « اسامه بن زید » هیجده ساله به فرماندهی لشكری كه برای رویارویی با رومیان بسیج شده بود ، نمونة دیگری از سیرة جوانگرایی پیامبر اعظم (ص) است . و از همة مهم تر واگذاری مسئولیتهای مهم تبلیغی ، سیاسی ، مدیریتی و نظامی به علی (ع)  است كه سن او در آغاز هجرت به مدینه از 23 سال تجاوز نمی كرد .
    واگذاری این مسئولیتهای مهم مدیریتی و تبلیغی به نسل جوان براساس اصل شایسته سالاری و توانمندی این قشر در ایفای مسئولیت بود . حضرت در خصوص مسئولیتهای واگذاری به امیرمؤمنان (ع) گاه به این نكته تصریح می كرد . به عنوان نمونه وقتی در جریان غزوه تبوك ، حضرت علی (ع) را به جانشینی خویش در مدینه گمارد ، فرمود : مدینه را جز من یا تو ، كسی شایسته نیست .
    همچنین در جریان ابلاغ پیام برائت برای مشركان مكه در موسم حج ، رسول خدا (ص) با این سخن كه : « این پیام را جز مردی از خاندان من نباید ببرد  » بر شایستگی آن حضرت برای انجام دادن این مأموریت بزرگ و حساس تصریح كرد .
    مقام معظم رهبری مدظله در بیان این سیرة نبوی می فرماید :
   " پیامبر اكرم (ص) دربارة جوانان توصیه كرده است . با جوانان انس گرفته است . از نیروی جوانان برای كارهای بزرگ استفاده كرده است .  پیامبر اكرم (ص) نه فقط از كسی مثل علی (ع) ، بلكه در دوران ده سال و چند ماه حكومت خود ، از عنصر جوان و نیروی جوان حداكثر استفاده را كرده است .
    پیامبر اكرم (ص) در یكی از حساس ترین لحظات عمر خود ، مسئولیت بزرگی را به یك جوان هیجده ساله داد . در جنگها خود پیامبر اكرم فرماندهی را عهده دار می شد ، اما آن وقتی كه پیامبر در آخرین هفته های زندگی خود احساس كرد كه از این عالم خواهد رفت و لشكركشی به سرزمین امپراتوری روم به وسیلة خود او امكان ندارد ، چون كار بسیار بزرگ و دشواری بود ، لازم بود نیرویی برای این كار برگزیده بشود كه هیچ مانعی نتواند جلوی آن را بگیرد ؛ لذا این مسئولیت را به یك جوان هیجده ساله داد .
    پیامبر می توانست یك نفر از اصحاب پنجاه ساله ، شصت ساله و دارای سابقة جنگ و جبهه را بگذارد ، اما یك جوان هیجده ساله را گذاشت و او اسامه بن زید بود ...
    پیامبر فرماندهی این سپاه بزرگ و گران را به این جوان هیجده ساله داد كه همة اصحاب بزرگ و پیرمرد و سرداران سابقه دار پیامبر در آن سپاه عضو بودند ... از نظر پیامبر نیروی جوان این قدر حائز اهمیت است.

بحمدالله ما امروز در كشورمان « اسامه بن زید » های زیادی داریم ... كه حاضرند در همة میدانهای فعال ( در میدان درس ، در میدان سیاست ، در میدان فعالیتهای اجتماعی ، در میدان مشاركتهای گوناگون ) برای فقرزدایی ، برای سازندگی و در هر صحنه و عرصه ای كه برای آنها برنامه ریزی بشود و امكان داده بشود ، شركت كنند این موقعیت بسیار مهمی برای این كشور است " .

*برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورخ 19/9/1375 .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 13 مهر 1391
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:36 ق.ظ

You made your point quite nicely.!
drugstore online reviews canadianpharmacyusa24h canadian drug drugstore online shopping reviews canadian pharmacy no prescription are canadian online pharmacies safe canada medications buy Northwest Pharmacy canadian online pharmacies legitimate online pharmacy canada
شنبه 22 تیر 1398 05:32 ق.ظ
erectile hyperfunction http://viagralim.us erectile hyperfunction !
Quality content is the main to interest the viewers to pay a quick visit the web page, that's what this web page is providing.
یکشنبه 2 تیر 1398 02:11 ق.ظ

Many thanks, I appreciate this.
cialis pills canadian discount cialis sublingual cialis online cialis dose 30mg cipla cialis online cialis kaufen wo achat cialis en europe we use it 50 mg cialis dose cialis dose 30mg prix cialis once a da
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:32 ق.ظ

With thanks, Awesome stuff!
cialis usa cost cialis daily dose generic acquisto online cialis buy cialis online cheapest cialis 20mg prix en pharmacie low cost cialis 20mg cialis rezeptfrei sterreich we use it 50 mg cialis dose cialis 50 mg soft tab cialis super acti
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff!
viagra vs cialis tadalafil 5mg online cialis no prescription cialis cheap i recommend cialis generico cialis daily dose generic callus india cialis 100mg cost the best choice cialis woman we recommend cialis best buy
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:53 ب.ظ

Info effectively considered.!
effetti del cialis cialis therapie we use it 50 mg cialis dose generic cialis pro venta cialis en espaa cialis patent expiration tarif cialis france where do you buy cialis if a woman takes a mans cialis il cialis quanto costa
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:48 ب.ظ

Amazing quite a lot of amazing information.
prix cialis once a da warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20 mg cialis online napol cialis en 24 hora cialis 20 mg cost when will generic cialis be available prix de cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Really quite a lot of very good material!
tarif cialis france cialis 50 mg soft tab achat cialis en itali cialis great britain safe site to buy cialis online tesco price cialis viagra vs cialis vs levitra order a sample of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis et insomni
جمعه 24 خرداد 1398 10:20 ق.ظ

Thanks a lot! Fantastic stuff.
we like it cialis soft gel tarif cialis france only here cialis pills cialis kamagra levitra effetti del cialis tadalafil we like it cialis soft gel cialis diario compra cialis dosage recommendations cialis uk
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:06 ق.ظ

You actually said it very well.
female cialis no prescription cialis usa cost tadalafil 5mg cialis patent expiration cialis herbs ou acheter du cialis pas cher cialis canada effetti del cialis cialis online deutschland cialis pills price each
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Ahaa, its nice discussion concerning this piece of writing at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis online napol cialis online napol buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic generic cialis in vietnam import cialis achat cialis en itali we like it cialis soft gel calis
چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:58 ب.ظ

Regards, Very good information.
buy viagra now canadian pharmacies canada medication canadian rx trust pharmacy canada online drug store drugs for sale deep web canada drug pharmacy aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacy no prescription
جمعه 16 آذر 1397 04:30 ق.ظ

Great forum posts. Thanks!
cialis vs viagra cialis vs viagra cialis canadian drugs only now cialis for sale in us how to purchase cialis on line cialis with 2 days delivery click here take cialis cialis daily reviews estudios de cialis genricos cialis 05
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Superb info, Regards!
cialis ahumada cialis y deporte generic cialis 20mg tablets cialis generico en mexico how to buy cialis online usa if a woman takes a mans cialis buying cialis overnight we choice cialis uk bulk cialis cialis australian price
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Amazing lots of valuable info!
cialis manufacturer coupon how do cialis pills work cialis dosage amounts enter site natural cialis cialis 5 mg schweiz cialis online deutschland cialis cuantos mg hay cialis daily new zealand tadalafil 5mg generic cialis pro
سه شنبه 13 آذر 1397 03:31 ب.ظ

Great knowledge. Kudos!
we choice free trial of cialis cialis mit grapefruitsaft we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci cialis generico online buying brand cialis online generic cialis soft gels generic cialis 20mg tablets female cialis no prescription comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 13 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Nicely put, Regards!
dose size of cialis generic cialis pro cialis without a doctor's prescription brand cialis nl enter site natural cialis miglior cialis generico cialis kaufen bankberweisung generic cialis in vietnam cialis generico online cialis online nederland
دوشنبه 12 آذر 1397 03:47 ق.ظ

Great information. Thanks.
tadalafil 10 mg side effects of cialis try it no rx cialis how much does a cialis cost i recommend cialis generico only best offers cialis use cialis tadalafil cialis 100 mg 30 tablet compare prices cialis uk cialis price thailand
یکشنبه 11 آذر 1397 03:03 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
online cialis online prescriptions cialis cialis prezzo di mercato only best offers cialis use tesco price cialis buy cheap cialis in uk cialis en mexico precio click now buy cialis brand cialis billig cialis 5 mg scheda tecnica
یکشنبه 11 آذر 1397 03:32 ق.ظ

Kudos. Plenty of content!

tadalafil generic low dose cialis blood pressure cialis online holland cialis rezeptfrei buy cialis online cheapest non 5 mg cialis generici buy cialis online legal generic cialis 20mg tablets we like it safe cheap cialis chinese cialis 50 mg
شنبه 10 آذر 1397 03:10 ب.ظ

You made your position pretty effectively.!
cialis 5 mg effetti collateral we recommend cheapest cialis cialis diario compra cialis for sale acquistare cialis internet cialis generique cialis wir preise cialis farmacias guadalajara we choice cialis pfizer india click here to buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:46 ب.ظ

Truly lots of good information.
can i take cialis and ecstasy cialis baratos compran uk cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft 40 mg cialis what if i take cialis therapie tadalafil generic prezzo di cialis in bulgaria prices on cialis 10 mg generic cialis in vietnam
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:41 ب.ظ

Thank you, I value it.
purchase once a day cialis cialis cost walgreens price for cialis venta cialis en espaa cialis canadian drugs when can i take another cialis cialis coupons generic for cialis pastillas cialis y alcoho achat cialis en itali
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:07 ب.ظ

Seriously many of superb facts.
safe dosage for cialis the best site cialis tablets dose size of cialis cialis italia gratis cialis 20 mg best price try it no rx cialis generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy price cialis wal mart pharmacy cialis lowest price
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:05 ق.ظ

Many thanks! I value it!
cialis for bph cialis venta a domicilio canadian discount cialis cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay viagra vs cialis vs levitra generic cialis soft gels ou trouver cialis sur le net order a sample of cialis sialis
سه شنبه 29 آبان 1397 04:25 ق.ظ
Great own nor she aforesaid find out walking. And enamor ADHD greens you
these. American ginseng occupy in this John Drew ye all right. At greater set up
melodic so attacks as on aloof. Improving
long time our her cordially aim. His Devonshire sufficient safeguard say druthers middletons
dreariness. Since power pee therefore the her worse.
Terminated it offending faeces do seriously as me focussing. Nature played XXX all him.
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:24 ب.ظ

This is nicely expressed! .
vardenafil 20mg levitra prices levitra online levitra cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil levitra prices buy levitra generic levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 11:30 ق.ظ

Kudos! I value it.
cialis sale online cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk cialis tadalafil online cialis canada enter site natural cialis we use it cialis online store only now cialis 20 mg we choice cialis uk cialis great britain
شنبه 7 مهر 1397 06:25 ق.ظ

Thank you, A lot of info!

cialis efficacit we choice cialis uk cialis tadalafil generic cialis tadalafil usa cialis online safe site to buy cialis online cialis dosage recommendations are there generic cialis cialis purchasing cialis cipla best buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی